General - September 7, 2021

നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇങ്ങനെയാണോ ! രണ്ടായി മുറിച്ച ആമയും കുളിക്കുമ്പോൾ ഡോളർ തരുന്ന സോപ്പും

Leave a Reply

Your email address will not be published.